Wat doen wij?

Het bestuur verzorgt de fondsenwerving voor de stichting. De middelen van de stichting bestaan uit: bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren; erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; alle andere baten en inkomsten.

Wat is ons doel?

De Stichting heeft ten doel het verlenen van zowel materiële/financiële steun aan minderbedeelden -ongeacht ras, geloof of geaardheid- in de samenleving (in Nederland en het buitenland) om de gevolgen van armoede te verzachten en hen daarmee de mogelijkheid te bieden een betere plaats in de samenleving te verwerven.

Hoe bereiken we dat?

We zamelen geld in met behulp van onze (vaste) donateurs. Het geld wordt gebruikt om projecten van andere stichtingen te ondersteunen of om eigen projecten uit te voeren. We streven ernaar om de administratiekosten te minimaliseren, zodat uw donatie een verschil maakt.

Bestuursleden

Mohammed Suleman

Voorzitter

Email: info@stichtingcharitywestland.com

Mohamed Abouellif

Secretaris

Bep Thoen

Penningmeester

KVK: 77823427
IBAN: NL17 INGB 0007 5997 61
RSIN: 861160010

Deze stichting is ANBI goedgekeurd